Zing 'es


Zing es school

Onze school is een Zing 'es school, een initiatief van Muziek Telt, onderdeel van Kunstfactor te Utrecht. Zing 'es, de naam zegt het al: "Wij gaan zingen!''.

Waarom muziekonderwijs
Muziek kan mensen openen, verbinden, verblijden, inspireren, verstillen. Muziek geeft vleugels aan de verbeelding, geeft ruimte aan de gedachten en opent sensitiviteit. In het buitenland zijn inspirerende voorbeelden te vinden van muziekprogramma's op scholen die erg succesvol zijn. Zoals Sing Up (Engeland), Jekiss (Duitsland), El Sistema (Venezuela).
Om de kracht van muziek bij kinderen volledig te benutten is het luisteren naar muziek belangrijk, maar vooral ook de ervaring van zelf spelen of zingen. Muziekonderwijs op de basisschool maakt muziek voor alle kinderen toegankelijk, zonder financiële drempels.

Waarom is zingen belangrijk
In Nederland is zingen een van de meest populaire vormen van vrijetijdsbesteding. Als je mensen vraagt waarom ze zingen, antwoorden ze meestal "omdat het leuk is". Hoewel dat op zich al reden genoeg is om het te doen, is zingen ook om anderen redenen belangrijk. Zingen levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van opgroeiende kinderen:

Sociale ontwikkeling:
 • Zingen is een gezamenlijke doe-activiteit waar de hele klas plezier aan beleeft en waardoor een saamhorigheidsgevoel ontwikkeld wordt.
 • Zingen draagt cultuur over. De eigen cultuur maar ook die van anderen.
 • Bij samenzang leren kinderen rekening met elkaar te houden.

Emotionele ontwikkeling:

 • Door te zingen ontwikkelen kinderen zich expressief.
 • Gekoppeld aan een thema of onderwerp verhoogt zingen de betrokkenheid.

Lichamelijke ontwikkeling:
 • Zingen ontwikkelt het stemapparaat.
 • Bij kinderliedjes gaan de muziekale lijn en het fysieke spel van nature hand in hand.

Ontspanning:

 • Door te zingen tussen twee lessen door kunnen kinderen op een geleide manier hun energie kwijt.
 • Zingen kan stress beperken. Wanneer je zingt maakt het lichaam stoffen aan die stress onderdrukken of doen verdwijnen.

Muzikale ontwikkeling:

 • Door te zingen ontwikkelen kinderen hun klankvoorstellingsvermogen.
 • Kinderen verwerven een eigen liedrepertoire.
 • Zingen is ook leren luisteren.

Taalontwikkeling:

 • Zingen van liedjes in de eigen of vreemde taal traint op speelse wijze het taalgevoel, breidt de woordenschat uit en brengt kinderen in aanraking met vreemde talen en culturen.
 • Geheugentraining.

Lezen, schrijven en rekenen zijn belangrijke vakken op de basisschool. Wij zijn er van overtuigd dat zingen kinderen helpt bij deze vakken. Taalontwikkeling, concentratie, samenwerken, op elkaar wachten. Allemaal dingen die een kind leert tijdens het zingen! En waarom zou een kind rekentafels niet zingend leren? Zou dat niet veel sneller en leuker gaan?

Wij nemen als school graag het voortouw. Ons doel is dat Zing 'es op BS Swartbroek werkt als een inktvlek naar andere scholen.
Ons motto is: BS Swartbroek laat van zich horen! Naast korte zangspelletjes en liedjes tussendoor zingen we minstens 1 x per week en zingen we regelmatig met de hele school. Daarnaast verkennen we manieren om het zingen op school te verbeteren: hierbij worden we ondersteund door muziekcoördinator/vakleerkracht juffrouw Ilse Geelen. Ons streven is dat naast onze goede opbrengsten op cognitief gebied, ouders ons vertellen dat ze hun kind thuis horen zingen: in bad, onder de douche, op de achterbank van de auto, op de fiets ..... enz.

Swartbroek in beeld