Leden

De medezeggenschapsraad van basisschool Swartbroek
 

Paul Janssen
(ouder)
  Lid
Stefan Kessels
(ouder)
  Lid
Ilse Geelen
(leerkracht)
i.geelen@meerderweert.nl Voorzitter
Cynthia Koehn
(leerkracht)
c.koehn@meerderweert.nl Penningmeester

U kunt de MR ook een e-mail sturen als u vragen, op- of aanmerkingen heeft voor de MR.
Ons e-mail adres is mr.swartbroek@meerderweert.nl

Swartbroek in beeld