Leden

De medezeggenschapsraad van basisschool Swartbroek
 

Chayenne Truijen
(ouder)
  Lid
Stefan Kessels
(ouder)
  Lid
Ilse Geelen
(personeel)
i.geelen@meerderweert.nl Voorzitter
Mieke Caris
(personeel)
m.caris@meerderweert.nl Penningmeester

U kunt de MR ook een e-mail sturen als u vragen, op- of aanmerkingen heeft voor de MR.
Ons e-mail adres is mr.swartbroek@meerderweert.nl

Swartbroek in beeld