Overblijven

Ook op onze school bestaat de mogelijkheid het kind tussen de middag te laten overblijven tegen een vergoeding van € 1,50 per middag.

Mevr. Sandra Knippenberg ( 0495-531197 ) organiseert het overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

De overblijfmoeder wil graag van te voren weten hoeveel kinderen er komen. Daarom wordt u verzocht van te voren door te geven of uw kind overblijft. Dit geldt niet voor de vaste overblijvers. Deze vaste overblijvers dienen wel door te geven als ze een keer niet komen.

De kinderen moeten zelf een lunchpakket meebrengen. Op school wordt een deel van de zaal gebruikt als overblijflokaal.

Het overblijven is een activiteit die de school organiseert, dus vallen de overblijvende kinderen ook dan onder de door school afgesloten verzekering.

Swartbroek in beeld